Logo oc

Linda ror Atlanteren

Fra La Gomera til Antigua, desember 2022
"Jeg skal ro over Atlanterhavet. Vil du bli med? Jeg kan ta meg av roinga."


Jeg er en helt ordinær skrott som nå har satt meg et relativt uvanlig mål: I desember 2022 stiller jeg til start i Talisker Whisky Atlantic Challenge - verdens tøffeste rokonkurranse - og vil ro over Atlanterhavet alene. Ingen norsk kvinne har rodd alene over noe verdenshav før. Jeg vil bli den første.

Jeg har mi utfordring - å ro over havet. Det vil bli tungt, slitsomt og ubehaglig, men også utrolig og utviklende. Naturopplevelsene vil bokstavelig talt svømme rundt meg. Jeg vil få observere og ta del i noe av det mangfoldige dyre- og plantelivet som lever i, ved og av havet.  Dette er et mangfold vi alle er avhengige av. Dessverre vil det også svømme plast og annet marint avfall rundt meg, selv midt ute på havet. Havene våre, det marine miljøet og mangfoldet er truet av all søpla som forsvinner ut hit. Vi må gjøre noe. Havet kaller.


Jeg ønsker å bruke dette roprosjektet til å sette fokus på marin omsorg og hvordan marin forsøpling truer det mangfoldet som finnes i og ved havet. I den forbindelse samarbeider jeg med Mausund Feltstasjon, og ønsker å rette oppmerksomhet mot det store arbeidet de allerede gjør knyttet til marin forsøpling. I samarbeid med Mausund feltstasjon ønsker jeg også observere og registrere marint avfall under kryssinga mi av Atlanterhavet.


Jeg vil gjøre roinga alene, men jeg trenger flere på laget. For at dette skal bli mulig er jeg avhengig av sponsorer til å dekke økonomiske kostnader og til å skaffe utstyr. Samtidig er jeg også på søken etter folk som har lyst til bidra på andre måter, som for eksempel kan hjelpe meg i opptreninga, som kan hjelpe meg å lære navigering, værsystemer, roteknikk eller noe helt annet. Jeg trenger all den hjelp jeg kan få! Kjenner du noen, eller er du selv en, som kunne tenke seg å bidra på den ene eller andre måten og bli med på laget mitt? Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Jeg gleder meg til å høre fra deg!

Foto: Talisker Whisky Atlantic Challenge og Atlantic Campaigns